Astronomical publications / Light pollution - articles

lp.begi.sk

Light pollution (Svetelné znečistenie)

See also Astronomical publications

   

2016 Nov   Poster "East Carpathian Dark-Sky Tripark" - map
Plagát "Tripark tmavej oblohy Východné Karpaty"- mapa

Author: Begeni, P.
Download poster format A0 (6.40 MB, PDF),
Download poster format A1 (5.49 MB, PDF),
Language: English, Polish, Slovak,Ukrainian
Poster fromat A0 + A1
Download Poster (6.40 MB, PDF) Download Poster (5.49 MB, PDF)
   

2016 Nov   Maps of the East Carpathian Dark-Sky Tripark
Mapy Triparku tmavej oblohy Východné Karpaty

Author: Begeni, P.
Map satellite (4.82 MB, JPG) (background: Google Maps)
Language: English, Polish, Slovak,Ukrainian
Map (white background) (516 kB, PNG)
Language: English, Polish, Slovak,Ukrainian
Map satellite
Download Map satellite 1 (4.82 MB, JPG)
Map (white background)
Download Map (white background) (516 kB, PNG)
   

2016 Sep   Leaflet "Knyahinya meteorite - European uniqueness of Poloniny"
Leták "Meteorit Kňahyňa - Európsky unikát Polonín"

Authors: Begeni, P., Rapavý, P., Kovács, R.
Download (2.80 MB, PDF), Language: Slovak
Download Leaflet (2.80 MB, PDF)
   

2016 Aug   The board "Knyahinya meteorite - European uniqueness of Poloniny"
(location: Village Zboj, Poloniny National Park, Slovakia)
Tabuľa "Meteorit Kňahyňa - Európsky unikát Polonín"
(umiestnenie: Obec Zboj, Národný park Poloniny)
Authors: Rapavý, P., Begeni, P., Kaňuchová, Z.
Board (3.93 MB, PDF), Language: Slovak, English
Photos: scenery1 & scenery2 (JPG)
Board
Download Board (3.93 MB, PDF)
photo
Photo of scenery Photo of scenery
   

2016 Jun   Article "150 years of the Knyahinya meteorite"
Článok "150 rokov od pádu meteoritu Knahyna"

Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
In: Kozmos, populárno-vedecký astronomický casopis, 3 (jún-júl 2016, rocník 48)
Slovenská ústredná hvezdáren v Hurbanove, Národné metodické centrum,
Hurbanovo, ISSN 0323-049
Download (1,11 MB, JPG), Language: Slovak
Download Article (2.11 MB, JPG)
   

2015 Oct   The board "Veľká Fatra Dark-Sky Park"
(location: Mountain hotel Králova studna, Velká Fatra National Park, Slovakia)
Tabuľa "Park tamvej oblohy Veľká Fatra"
(umiestnenie: horský hotel Králova studna, Národný park Veľká Fatra)
Author: Begeni, P.
Board (10.20 MB, PDF), Language: Slovak, English
Download Board (10.20 MB, PDF)
   

2015 Jun   Roll Banner "Poloniny Dark-Sky Park"
Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
In: 39th session of the Committee, UNESCO, June 28 - July 8 2015,
World Conference Center, Bonn, Germany
Download (4.89 MB, PDF), Language: English
Download Roll Banner (4.89 MB, PDF)
   

2015 Jun   Poster "Veľká Fatra Dark-Sky Park" (format A1)
Plagát "Park tamvej oblohy Veľká Fatra" (formát A1)

Author: Begeni, P.
Download (4.02 MB, PDF), Language: English, Slovak
Download Poster (4.02 MB, PDF)
   

2015 Jun   Map of the Veľká Fatra Dark Sky Park
Mapa Parku tmavej oblohy Veľká Fatra

Author: Begeni, P.
Map (1.78 MB, JPG), Language: Slovak
Download Map(1.78 MB, JPG)
   

2014 Sep   The board "Poloniny Dark-Sky Park"
(location: Starina water reservoir, Poloniny National Park, Slovakia)
Tabuľa "Park tmavej oblohy Poloniny"
(umiestnenie: Vodárenská nádrž Starina, Národný park Poloniny)
Author: Begeni, P.
Board (4.16 MB, PDF), Language: Slovak, English
Photos: scenery (JPG)
Board + photo
Download Board (4.16 MB, PDF) photo
   

2014 May   Article "Light pollution, Dark-Sky Parks and astronomy"
Článok "Svetelné znecistenie, parky tmavej oblohy a astronómia"

Authors: Rapavý, P., Begeni, P.
In: Vzdelávanie v astronómii na základných a stredných školách, 13.–14. jún 2013
(Zborník príspevkov, ed. Hanisko, P.), VERBUM, Ružomberok, 2014, p.52-58,
ISBN 978-80-561-0112-4
Download (768 kB, PDF), Language: Slovak
Download article (768 kB, PDF)
   

2014 May   Poster "East Carpathian Biosphere Reserve" - map (format A0)
Plagát "Medzinárodná biosferická rezervácia Východné Karpaty"
- mapa (formát A0)

Author: Begeni, P.
Download (12.4 MB, PDF), Language: English, Polish, Slovak,Ukrainian
Photo: poster (JPG)
Poster + photo
Download Poster (12.4 MB, PDF) Photo of poster
   

2014 May   Poster "East Carpathian Biosphere Reserve" - map of light pollution
Plagát "Medzinárodná biosferická rezervácia Východné Karpaty"
- mapa svetelného znečistenia

Author: Begeni, P.
Download (7.33 MB, PDF), Language: English, Polish, Slovak,Ukrainian
Photo: poster (JPG)
Poster + photo
Download Poster (7.33 MB, PNG) Photo of poster
   

2013 Oct   The board "Asteroid Poloniny"
(location: The village Ulič, Poloniny Dark-Sky Park, Slovakia)
Tabuľa "Asteroid Poloniny"
(umiestnenie: obec Ulič, Park tmavej oblohy Poloniny)
Authors: Rapavý, P., Begeni, P.
Board (4.52 MB, PDF), Language: English, Slovak
Photo: scenery
Board + photo
Download Board (4.52 MB, PDF) Photo of board
   

2013 Oct   Magazin article (Zazracny svet, 2013 Oct, Vol. 10, p. 74-75)
Článok v časopíse Zázračný svet, Okt 2013, č.10, str.74-75

Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
Download (919 kB, PDF), Language: Slovak
Download article (919 kB, PDF)
   

2013 Sep   The board "Knyahinya meteorite"
(location: "Under the Dark Sky Educational Path", The village Nová Sedlica,
Poloniny Dark-Sky Park, Slovakia)
Tabuľa "Meteorit Knahyna"
(umiestnenie: "Náucný chodník Pod tmavou oblohou", obec Nová Sedlica,
Park tmavej oblohy Poloniny)

Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
Board 3a (5.14 MB, PDF), Language: English, Slovak

Board 3a
Download Board 1 (5.14 MB, PDF)

   

2013 Apr   Magazin article (Enviromagazin, 2013 Apr, Vol. 4, p. 14-15)
Článok v časopíse Enviromagazín , Apr 2013, č.4, str.14-15

Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
Download (189 kB, PDF), Language: Slovak
Download article (189 kB, PDF)
   

2013 Apr   Poster "Beskydy Dark-Sky Park" - map (format A1)
Plagát "Beskydská oblast tmavé oblohy" - mapa (formát A1)

Author: Begeni, P.
Download (3.04 MB, PDF), Language: English, Czech, Slovak
Photo: poster (JPG)
Poster + photo
Download Poster (3.04 MB, PDF) Photo of poster
   

2013 Apr   Poster "Beskydy Dark-Sky Park"
Plagát "Beskydská oblast tmavé oblohy"

Author: Begeni, P.; Text: Kondziolka, J.; Cooperation: Rapavý, P.
Download ver. 1 (3.87 MB, PDF), Language: Czech
Download ver. 2 (4.17 MB, PDF), Language: Czech
Photo: poster (JPG)
Ver. 1 + ver. 2 + photo
Download Poster (3.87 MB, PDF) Download Poster (4.17 MB, PDF) Photo of poster
   

2013 Apr   Poster "Poloniny Dark-Sky Park"
Authors: Begeni, P., Rapavý, P., Ďuriš, P.
In: Conference "Light Pollution : Theory, Modelling, and Measurements",
April 15-18 2013, Smolenice, Slovak Republic
Download (4.14 MB, PDF), Language: English
Download Poster (4.14 MB, PDF)
   

2013 Apr   Article "Beskydy Dark-Sky Park"
Článok "Beskydská oblasť tmavej oblohy"

Authors: Rapavý, P., Begeni, P.
In: Tvorivý ucitel fyziky VI., Smolenice 7.-10. apríl 2013,
Národný festival fyziky 2013 (Zborník príspevkov, ed. Kireš, M., Krupa, D.),
Slovenská fyzikálna spolocnost, Bratislava, p.232-234, ISBN 978-80-971450-0-2
Download (378 kB, PDF), Language: Slovak
Download article (378 kB, PDF)
   

2012 Nov   Leaflet "How to reduce light pollution"
Leták "Ako svietiť rozumnejšie"

Authors of text: Kondziolka, J., Begeni, P., Rapavý, P.
Download (1.80 MB, PDF), Language: Slovak
Download Leaflet (1.80 MB, PDF)
   

2012 Oct   Article "Light Pollution and Poloniny Dark-Sky Park"
Článok "Svetelné znečistenie a Park tmavej oblohy Poloniny"

Authors: Rapavý, P., Begeni, P.
In: Biosférické rezervácie na Slovensku IX., Stakčín 11.-12. október 2012,
Zborník referátov (ed. Midriak, R.), Slovenský výbor pre Program MAB UNESCO,
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, p.83-92, ISBN 978-80-228-2450-7
Download (3.21 MB, PDF), Language: Slovak
Download article (3.21 MB, PDF)
   

2012 Oct   The boards "Under the Dark Sky Educational Path"
(location: The village Nová Sedlica, Poloniny Dark-Sky Park, Slovakia)
Tabule "Náučný chodník Pod tmavou oblohou"
(umiestnenie: obec Nová Sedlica, Park tmavej oblohy Poloniny)
Authors: Begeni, P. (boards 1,2,3), Rapavý, P. (boards 4,5)
Cooperation: Rapavý, P. (boards 1,2,3), Begeni, P. (boards 4,5)
Board 1 (8.03 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - Map of Poloniny Dark-Sky Park (Mapa Parku tmavej oblohy Poloniny)
Board 2 (6.82 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - Light pollution (Svetelné znečistenie)
Board 3 (6.75 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - Dark-Sky Preserves in the Word (Rezervácie tmavej oblohy vo svete)
Board 4 (8.01 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - Poloniny during the day (Poloniny cez deň)
Board 5 (8.34 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - What you can see at night in the Poloniny (Čo môžete vidieť v Poloninách v noci)
Photos from Opening Day: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (JPG)
         - photo: Rapavý P. (2,4,6,7); Rapavá, D. (3); Begeni, P. (1,5)

Board 1 + 2
Download Board 1 (8.03 MB, PDF) Download Board 2 (6.82 MB, PDF)
Board 3 + 4
Download Board 3 (6.75 MB, PDF) Download Board 4 (8.01 MB, PDF)
Board 5
Download Board 5 (8.34 MB, PDF)
Photos from Opening Day
Photo of Opening Day Photo of Opening Day Photo of Opening Day
Photo of Opening Day Photo of Opening Day Photo of Opening Day
Photo of Opening Day

   

2012 Oct   The boards "Memorial to the Victims of Light Pollution"
(location: The village Zboj, Poloniny Dark-Sky Park, Slovakia)
Tabule "Symbolický cintorín obetí svetelného znečistenia"
(umiestnenie: obec Zboj, Park tmavej oblohy Poloniny)
Author: Begeni, P.; Cooperation: Rapavý, P.
Board 1 (7.32 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - Poloniny Dark-Sky Park (Park tmavej oblohy Poloniny)
Board 2 (8.19 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - It started with turtles (Začalo to korytnačkami)
Board 3 (6.53 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - Dance of death (Tanec smrti)
Board 4 (8.37 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - Birds and bats (Vtáky a netopiere)
Board 5 (6.53 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - Also plants need darkness ... (Aj rastliny potrebujú tmu ...)
Board 6 (8.50 MB, PDF), Language: English, Slovak
       - Human and society (Človek a spoločnosť)
Photos: scenery 1 & 2, board 1, 2, 3, 4, 5 & 6 (JPG)
Board 1 + 2
Download Board 1 (7.32 MB, PDF) Download Board 2 (8.19 MB, PDF)
Board 3 + 4
Download Board 3 (6.53 MB, PDF) Download Board 4 (8.37 MB, PDF)
Board 5 + 6
Download Board 5 (6.53 MB, PDF) Download Board 6 (8.50 MB, PDF)
Photos boards + scenery
Photo of board 1 Photo of board 2 Photo of board 3 Photo of board 4 Photo of board 5
Photo of board 6 Photo of scenery 1 Photo of scenery 2
   

2012 Sep   Roll Banner "Poloniny Dark-Sky Park"
Roll Banner "Park tmavej oblohy Poloniny"

Authors: Rapavý, P., Begeni, P.
Download (5.21 MB, PDF), Language: Slovak
Photo: rollbanner 1, rollbanner 2 (JPG)
Download Roll Banner (5.21 MB, PDF) Photo of Roll Banner (JPG) Photo of Roll Banner with authors (JPG)
   

2012 Sep   Leaflet "Light pollution and nocturnal environment "
Leták "Svetelné znečistenie a nočné životné prostredie"

Authors of text: Rapavý, P., Begeni, P.
Download (3.34 MB, PDF), Language: Slovak
Download Leaflet (3.34 MB, PDF)
   

2012 Jun   Magazin article (Enviromagazin, 2012 Jun, Vol. 3, p. 24-25)
Článok v časopíse Enviromagazín , Jún 2012, č.3, str.24-25

Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
Download (191 kB, PDF), Language: Slovak
Download article (191 kB, PDF)
   

2012 May   Poster "Poloniny Dark-Sky Park"
Plagát "Park tmavej oblohy Poloniny"

Author: Rapavý, P.; Cooperation: Begeni, P.
Download (2.97 MB, PDF), Language: Slovak
Download Poster (2.97 MB, PDF)
   

2012 Apr   Article "Night sky brightness monitoring"
Článok "Monitoring jasu nočnej oblohy"

Authors: Rapavý, P., Begeni, P.
In: Tvorivý ucitel fyziky V., Smolenice 15.-18. apríl 2012,
Národný festival fyziky 2012 (Zborník príspevkov, ed. Kireš, M., Krupa, D.),
Slovenská fyzikálna spolocnost, Košice, p.221-226, ISBN 978-80-970625-7-6
Download (503 kB, PDF), Language: Slovak
Download article (503 kB, PDF)
   

2012 Feb   Stereograms (Stereogramy)
Author: Begeni, P. (3D modification)
Logo of the Poloniny Dark-Sky Park (100 kB, PNG)
       (3D modification: Begeni, P.)
Sky in the Poloniny Dark-Sky Park (777 kB, PNG)
       (author of the picture: Ďuriš, P.; 3D modification: Begeni, P.)
Postcard the Poloniny Dark-Sky Park (1,93 MB, PNG)
       (author of the picture: Rapavý, P.; 3D modification: Begeni, P.)
Logo of the Poloniny Dark-Sky Park (100 kB, PNG) Sky in the Poloniny Dark-Sky Park (777 kB, PNG)
Postcard the Poloniny Dark-Sky Park (1,93 MB, PNG)
   

2011 Sep   Magazin article (Quark, 2011 Sep, Vol. 9, p. 14)
Článok v časopíse Quark , September 2011, č.9, str.14

Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
Download (1.49 MB, PDF), Language: Slovak
Download article (1.49 MB, PDF)
   

2011 Sep   The boards "Poloniny Dark-Sky Park - 49th parallel"
(location: Cadastral territory of the village Uličské Krivé, Slovakia)
Tabule "Park tmavej oblohy Poloniny - 49. rovnobežka"
(umiestnenie: katastrálne územie obce Uličské krivé)
Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
Board 1 (15.4 MB, PDF), Language: English, Slovak, Polish, Ukrainian
Board 2 (14.2 MB, PDF), Language: English, Slovak, Polish, Ukrainian
Road sign 49th parallel (789 kB, PNG)
Photos: scenery, front1, front2, back1, back2, road sign 1 & 2 (JPG) -
       - author of the pict. front1, back1 & road sign 1: Rapavý, P.
Board 1 + 2
Download Board 1 (15.4 MB, PDF) Download Board 2 (14.2 MB, PDF)
Photos of Board
Photo front1 Photo front2
Photo back1 Photo back2 Photo scenery
Road sign + photos
Download Road sign 49th parallel (789 kB, PNG) Photo road sign 1 Photo road sign 2
   

2011 Aug   Poster "Poloniny Dark-Sky Park" - map (format A1)
Plagát "Park tmavej oblohy"- mapa (formát A1)

Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
Front (13.3 MB, PDF), Language: Slovak
Back (3.03 MB, PDF), Language: Slovak
Poster Front + Back
Download Poster - Front (13.3 MB, PDF) Download Poster - Back (3.03 MB, PDF)
   

2011 May   Article "Legislation on the Slovakia - Light pollution"
Článok "Legislatíva na slovensku - svetelné znečistenie"

Author: Begeni, P.
WebPage or Download (296 kB, PDF), Language: Slovak
Download article (296 kB, PDF)
   

2011 Apr   Article "Poloniny Dark-Sky Park"
Článok "Park tmavej oblohy Poloniny"

Authors: Rapavý, P., Begeni, P.
In: Tvorivý ucitel fyziky IV., Smolenice 12.-15. apríl 2011,
Národný festival fyziky 2011 (Zborník príspevkov, ed. Kireš, M., Krupa, D.),
Slovenská fyzikálna spolocnost, Košice, p.199-204, ISBN 978-80-970625-3-8
Download (418 kB, PDF), Language: Slovak
Download article (418 kB, PDF)
   

2011 Feb   Magazin article (Obecné noviny, 2011 Feb, Vol. XXI/5, p. 8-9)
Článok: Obecné noviny, február 2011, ročník XXI, č. 5, str. 8-9

Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
Download (8.00 MB, PDF), Language: Slovak
Download article (8.00 MB, PDF)
   

2010 Nov   Map of the Poloniny Dark-Sky Park
Mapa Parku tmavej oblohy Poloniny

Author: Begeni, P.
Map (white background) (641 kB, PNG), Language: Slovak
Map (white background - area) (639 kB, PNG), Language: Slovak
Map satellite 1 (5.26 MB, PNG), Language: Slovak, background: Google Maps
Map satellite 2 (5.39 MB, PNG), Language: Slovak, background: Yahoo Maps
Map terrain (2.75 MB, PNG), Language: Slovak, background: Google Maps
Map (white background + area)
Download Map (white background) (641 kB, PNG) Download Map (white background - area) (639 kB, PNG)
Map satellite 1 + 2
Download Map satellite 1 (5.26 MB, PNG) Download Map satellite 2 (5.39 MB, PNG)
Map terrain
Download Map terrain (2.75 MB, PNG)
   

2010 Oct   The board "Poloniny Dark-Sky Park"
(location: Starina water reservoir, Poloniny National Park, Slovakia)
Tabuľa "Park tmavej oblohy Poloniny"
(umiestnenie: Vodárenská nádrž Starina, Národný park Poloniny)
Authors: Begeni, P., Rapavý, P.
Board (2.83 MB, PDF), Language: English, Slovak, Polish, Ukrainian
Photos: scenery, board (JPG) - photo: Rapavý, P.
Board
Download Board (2.83 MB, PDF)
Photo scenery + board
Photo scenery Photo board